prosinac 2021

-- > Novo u Kompanu- igrališta inspirirana bajkama!  Pametna igrališta odnosno linija dječjih igrališta simboličnoga naziva „Smart Playground” razvijena su prema tematici dječjih bajki slavnoga Hansa Christiana Andersena. Kompan nudi tri različita tipa igrališta od kojih je svaki dizajniran na način „2 u 1” odnosno obilježen s dvije Andersenove bajke. Djeca

Send this to a friend