Novo u Kompanu – igrališta inspirirana bajkama!

SMART Playground Hans Christian Andersen

Novo u Kompanu – igrališta inspirirana bajkama!

Pametna igrališta odnosno linija dječjih igrališta simboličnoga naziva „Smart Playground” razvijena su prema tematici dječjih bajki slavnoga Hansa Christiana Andersena. Kompan nudi tri različita tipa igrališta od kojih je svaki dizajniran na način „2 u 1” odnosno obilježen s dvije Andersenove bajke. Djeca će tako moći istovremeno uživati u svijetu Male sirene i Ružnoga pačeta, Ružnoga pačeta i Tinderboxa ili pak Tinderboxa i Male sirene.

 

Send this to a friend