Kante za otpatke

Kante za otpatke

Oblici urbanoga namještaja Quader

1. Kante zapremine 25L

Vanjske kante za otpatke kapacitata 25 litara s inox pepeljarom, prioritetno su namijenjene manjim korisnicima. Osobito su pogodne za instaliranje ispred ulaza u manje dućane, caffe barove, restorane, ostale poslovne prostore ili uz šetnjice. Puna funkcionalnost linije ostvarena je praktičnim pražnjenjem jednostavnim pritiskom na poklopac s donje strane koji se otvara na magnet. Na vrhu stupa se postavlja inox profilirani lim sa rupama do stupa za opuške – kontejnera za opuške odvojenog od ostalog otpada.

Kante su izrađene od čeličnog lima koji je završno galvanski cinčan i plastificiran u standardnu boju po izboru. Prednji dio kante i krov izrađeni su od čeličnog lima debljine 1,5 mm, a stup i zadnji nosivi dio od čeličnog lima debljine 2 mm. Pepeljara je izrađena od Inoxa, standardne kvalitete AISI 304, završno obrađena finim brušenjem.       

Modeli i dimenzije

  • Zidna kanta: 240 x 715 mm, dubine 240 mm, težine 13 kg
  • Podna kanta: 240 x 1050 mm, dubine 240 mm, težine 15 kg
  • Podna kanta usidrena u betonski blok dimenzija 400 x 400 mm, visine 60 mm, bez potrebe fiksiranja u tlo, težina betonskog temelja 24 kg

2. Kante zapremine 40L

3. Kante zapremine 117L – metal

Vanjske kante za otpatke, kapacitata 117 litara s inox pepeljarom, prioritetno su namijenjene većim korisnicima. Osobito su pogodne za instaliranje na prostore gradskih trgova, ispred ulaza u velike dućane, shopping centre, restorane, ostale veće poslovne prostore i slično.

Koševi su napravljeni kao okvir od čeličnog lima sa bočnim, donjim i gornjim stranicama. Unutar okvira se nalazi kanta koja se preko šarnira naginje preme naprijed i pepeljara koja se otvara na osovinu i isto tako zatvara. Sa prednje i stražnje strane kante nalazi se perforirani ukrasni lim. Okvir je napravljen od lima debljine 4 mm, dok su kanta, pepeljara i ukrasne maske napravljene od lima debline 1.5 mm.
Završna obrada je galvansko cinčanje te plastifikacija.

Dimenzije

  • 517 x 400 mm, visine 1000 mm

3. Kante zapremine 117L – drvo/metal

Koševi su napravljeni kao okvir od čeličnog lima sa bočnim, donjim i gornjim stranicama. Unutar okvira nalazi SE kanta koja se preko šarnira naginje prema naprijed. Sa prednje i stražnje strane kante nalaze se drvene letvice. Okvir je napravljen od lima debljine 4 mm, dok su kanta i pepeljara napravljene od lima debljine 1.5 mm. Drvene letvice su napravljene od masiva hrasta ili ariša, dimenzija 20 x 40mm, ukupno 4 komada po stranici. Završna obrada je galvansko cinčanje i plastifikacija. Drvo se impregnira i premazuje se lak glazurom.

Dimenzije

  • 517 x 400 mm, visine 1000 mm

4. Kante bankomat

Kante s prorezom za odbacivanje bankomat listića kapacitata 25 litara, namijenjene su javnim prostorima neposredno uz bankomate. Kante nemaju klasičan otvor za ubacivanje otpada već samo prorez za ubacivanje listića, čime se sprečava nenamjensko korištenje. Puna funkcionalnost linije ostvarena je praktičnim pražnjenjem koje je omogućeno jednostavnim pritiskom na poklopac s donje strane koji se otvara na magnet.

Kante su izrađene od čeličnog lima koji je završno galvanski cinčan i plastificiran u standardnu boju po izboru. Prednji dio kante i krov izrađeni su od čeličnog lima debljine 1,5 mm, a stup i zadnji nosivi dio od čeličnog lima debljine 2 mm. Pepeljara je Inox standardne kvalitete AISI 304, završno obrađena finim brušenjem.

Modeli i dimenzije

  • Zidna kanta: 240 x 715 mm, dubine 240 mm
  • Podna kanta: 240 x 1050 mm, dubine 240 mm
  • Podna kanta usidrena u betonski blok dimenzija 400 x 400 mm, visine 60 mm, bez potrebe fiksiranja u tlo
Send this to a friend