Čitajte nas

Latinska riječ Abraxas (gr. ΑΒΡΑΞΑΣ) mističnog je značenja i, kako se pretpostavlja, višeznačna izvedenica riječi abrakadabra. Pojam označava mitsko biće koje se prvi put pojavljuje u gnostičkim spisima, s ranim početcima kršćanstva. Ime Abraxas predstavlja Svevišnjeg, božansko stvorenje koje utjelovljuje dobro i zlo, i njegovu apsolutnu “solarnu” moć. Tako npr. švicarski psiholog Carl Jung u traktatu The

Send this to a friend