Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH

Njemačka kompanija Kraiburg Relastec, sa sjedištem u Salzwedelu, nezavisna je kompanija koja djeluje u sklopu Kraiburg Holdinga. Kompanije je osnovana 1947. godine u Waldkraiburgu, u Gornjoj Bavarskoj. Od samih početaka bavi se preradom gume i proizvodnjom asortimana od gumenog granulata. Osnovna djelatnost kompanije je prerada gume i izrada proizvoda od reciklirane gume. Ponuda obuhvaća četiri različite linije brandova proizvoda, a to su:
 • DAMTEC® – gumene podloge za zvučnu izolaciju i zaštitu od vibracija
 • EUROFLEX® – gumene podloge za zaštitu od udara pri padovima
 • KRAITEC® – strukturna (građevinarstvo) i transportna zaštita
 • SPORTEC® – sportske podloge za vanjske i unutarnje prostore
 • KOMFORTEX® – sistemi podloga za jahanje i za farme konja, elastični zidovi za konjušnice

Karakteristike

 • Moderna tehnologija, vrhunski materijali, konstantno unapređivanje proizvoda
 • Bogata tradicija u proizvodnji gotovih gumenih proizvoda : 65 godina (kroz holding)
 • Jedan od svjetski najvažnijih proizvođača u branši
 • Njemačka sigurnost i preciznost u finalnoj doradi
 • 85,000 tona sirovog recikliranog materijala (stare automobilske gume i gumeni otpad) godišnje prerađuje u visokokvalitetne proizvode
 • U proizvodnim procesima sirovi reciklirani materijal sudjeluje s preko 90% : dokaz brige o okolišu
 • Svi proizvodi su 100% reciklirajući, bez gubitka kvalitete i osnovnih svojstava materijala
 • Briga o okolišu je strateški prioritet

Načini na koje KRAIBURG RELASTEC pridonosi zaštiti okoliša

 • Pretvaranjem velikih količina otpadne gume, većinom starih automobilskih guma, u sirovinu a onda i finalne proizvode, čime znatno pridonosi smanjivanju otpada i zaštiti okoliša
 • Konstantnim investiranjem u inovativne tehnologije i proizvodne procese koji pomažu očuvanju i zaštiti okoliša
 • Proizvodi su podložni neprekidnom testiranju i daljem razvoju, pri čemu je briga o okolišu ultimativni prioritet. U proizvodnom procesu uvijek se polazi od primarne postavke brige o okolišu, što vodi do potrebe konstantog smanjivanja emisije plinova i zaštiti prirode
 • Svi zaposlenici se obvezuju da implementiraju prirodno održive postupke u svom svakodnevnom radu i da štite okoliš i prirodu gdje god su u mogućnosti
 • Jednako postupanje očekuje se od svih dobavljača i partnera, pri čemu se kontinuirano nadgledaju njihovi postupci
Više o njemačkom proizvođaču Kraiburg i gumenim podlogama pročitajte ovdje ili na službenoj stranici proizvođača http://www.kraiburg-relastec.com/en/.
Send this to a friend