Nova linija dječjih igrala Kompan

Nova linija dječjih igrala Kompan

U najranijoj dobi, dječji je razvoj najintenzivniji te na najvećoj razini. Dječji se mozak najbrže razvija upravo u prvih nekoliko godina, a izniman utjecaj na razvoj mozga u velikoj mjeri određuju i razvoj motornih vještina, senzorički doživljaji, razmišljanje pa čak i empatija. Glavni generator razvoja dječjeg mozga u najranijoj dobi svakako je igra. Upravo u ovoj dobi, dječji mozak prolazi kroz najrazličitije promjene zbog čega je mogućnost utjecaja na razvoj i najveća. Jedino sretna, zdrava i za školu u potpunosti spremna djeca izrasti će u aktivne članove društva.

Benefiti pravilnog i kvalitetnog dječjeg razvoja :

 • viši obrazovni doseg
 • smanjenje rizika od potencijalnih zdravstvenih poteškoća
 • veća društvena produktivnost
 • niža stopa devijacije i delikventnosti

Ulaganje u rani razvoj djeteta te iskustva koje ono stječe u najranijoj dobi u konačnici je ulaganje u – bolji svijet i sretniju budućnost!

Kompan Mini  Kompan Mini

Kompan Mini

Linija za najmlađe nastala je kao rezultat dubinskih istraživanja i uvida proizašlih iz Kompanovog istraživačkog centra ‘Kompan Play Institute.’ Svi inputi dobiveni su na terenu od same djece te su na taj način sprave razvijene upravo u skladu s iskonskim, izrečenim i neizrečenim. vidljivim i skrivenim, potrebama djece najmlađe dobi. Brojni testovi kao i pilot studije provedeni su s ciljem stvaranja linije igrala maksimalne funkcionalnosti i najveće igraće vrijednosti. Na koncu istraživanja, ova su obilježja utjelovljena u novoj liniji Kompan Mini :

 • Igraće strukture Kompan Mini potiču dramatičniji vid igre – kompleksnija igra
 • Igraće strukture Kompan Mini potiču više i zahtjevnije korištenje jezika/govora tijekom igre
 • Najveću korist od ovih igrala imati će upravo djeca slabijeg ili sporijeg razvoja (fizičkog, kognitivnog…)
 • Veća stimulacija kognitivnih, emocionalnih i socijalnih aspekata kod djece

Razvoj od 1 – 4 godine

Razvoj djeteta u prve 4 godine života najvažniji je i određuje cjelokupan daljnji razvoj osobe i svih njezinih dijelova ličnosti. Upravo je razvoj i koncept dječjih igrališta za najmlađu djeci najsloženiji i zahtijeva najviše promišljanja i ulaganja. Kompan Mini linija dječjih igrala razvijena je na način da pruža i potiče razvoj sljedećih aspekata :

 • sonzoričko – motorne vještine; fizički razvoj
 • kognitivne sposobnosti
 • razvoj govora
 • socijalno – emocionalne sposobnosti i vještine

Prelistajte Kompan Mini brošuru

Pogledajte video Kompan Mini

Send this to a friend