GRAD PULA

Informacije

Investitor:

Grad Pula

Lokacija:

Grad Pula, raskrižje Nobilove i Vukovarske ulice

Opis:

• Dječja igrališta Kompan

Termin:

2023.

Kategorija:

Send this to a friend