TipTipTap

Estonska tvrtka TipTipTap, osnovana 2004. godine, specijalizirana je u proizvodnji urbane opreme za dječja igrališta i skate parkove. Cjelokupna proizvodnja prati sve aktualne, relevantne standarde kvalitete i sigurnosti koji su uobičajeni normativi na tržištu Europske Unije. Razvojni tim kompanije čine dizajneri koji se ujedno i sami profesionalno bave skateboardingom te poznaju sve zakonitosti i potrebe koje se nameću u tom području. Takav stručni tim omogućava dizajniranje i kreiranje upravo onakvih skate parkova koji ispunjavaju sve izražene i neizražene potrebe korisnika, jamče kvalitetu i postojanost, sigurnost i dugotrajnost.
Tvrtka TipTipTap opremila je brojne skate parkove diljem Europe : Estonija, Litva, Latvija, Norveška, Švedska, Danska, Finska, Rumunjska, Španjolska, Italija, Mađarska itd.

Proizvodnja

Cjelokupna oprema za skate parkove proizvodi se u skladu sa standardima sigurnosti EN 14974:2006 i A12010. U proizvodnji se koriste materijali koji su otporni na vremenske uvjete tako da skate parkovi mogu trajati dugo čak i u klimatski promjenjivim podnebljima. Za rezanje dijelova prilikom prizvodnoga procesa, koriste se CNC strojevi koji osiguravaju optimalno postizanje željenog oblika kao i dugovječnost cijele konstrukcije. Podloge skate parkova uvijek se izrađuju u dva sloja. Donji sloj izrađuje se od laminatnih, vodootpornih greda ili od HDPE plastike, dok se gornji sloj izrađuje od laminatnih, vodootpornih greda od breze, presvučenih posebnom legurom za sprečavanje proklizavanja.
Troškovi održavanja skate parka su niski s obzirom da se podloga sastoji od dva sloja stoga je, po potrebi, dovoljno zamijeniti svega gornji sloj da bi park nanovo izgledao kao novi.
Send this to a friend