Grad Dubrovnik, 12 lokacija

Informacije

Investitor:

Grad Dubrovnik

Lokacije:

Razne lokacije, ukupno 12 igrališta

Opis:

Dječja igrališta Kompan, razne linije

Termin:

2011. - 2017.

Kategorija:

Send this to a friend