siječanj 2016

Dječja igrališta od bagrema - KOMPAN Organic Robinia. Organic Robinia linija je dječjih igrala danskog proizvođača Kompan, izrađenih od bagremova drveta (lat. Robinia). Linija je proširena novim tematskim dječjim igralima i obogaćena za nove oblike i boje koje će oduševiti najmlađe. Dizajn Robinia dječjih igrala inspiriran je organskim oblicima i

Sigurnost, kvaliteta i europske norme dječjih igrališta

Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske nedavno je objavilo koristan "Vodič o sigurnosti dječjih igrališta." Vodič je namijenjen svima koji dolaze u doticaj sa opremom koja se montira na dječjim igralištima, kako proizvođačima i dobavljačima, jednako tako i jedinicama lokalnih samouprava, investitorima, odgojno-obrazovnim ustanovama isl.

Send this to a friend